23.
apr.
2022

Generalforsamling 2022

Sjælland
Gratis
For medlemmer

Adresse:

Hjortholmvej 21, 4340 (Daydreamers' klubhus)

Dato:

23. apr.
  kl. 14.00

Kære MOPAR-venner.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Mopar Club Denmark.

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 23. april 2022 kl. 14.00 i Daydreamers’ klubhus på Hjortholmvej 21, 4340 Tølløse

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Fremlæggelse af foreningens årsregnskab.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af formand: Vælges i lige år og for 2 år ad gangen.
  Valg af kasserer: Vælges i ulige år og for 2 år ad gangen.
  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: vælges for 1 år ad gangen.
  Valg af bestyrelsessuppleanter: vælges for 1 år ad gangen.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag bliver kun behandlet hvis forslagsstilleren er til stede på generalforsamlingen.

Eventuelle forslag under dagsordenens punkt 9 kan ikke vedtages på generalforsamlingen.

Alle medlemmer, der har betalt kontingent rettidigt, har stemmeret på generalforsamlingen.

Skylder du kontingent, har du mulighed for at indbetale kontingentet kontant til kassereren før generalforsamlingen. I så fald bedes du møde op en halv time før, så vi kan nå at modtage og registrere din indbetaling.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Efter generalforsamlingen er der en enkelt pølse med brød.

Vi glæder os til at se jer.

MOPAR!

//Bestyrelsen – Mopar Club Denmark

Del med andre:

Seneste opdateret: 13. apr.
Seneste opdateret: 13. apr.

Andre arrangementer:

Vi opdaterer snarest med nye arrangementer.